Rezultat al refuncţionalizării Institutului de Gastroenterologie şi Hepatologie, această clinică a prins contur din nevoia imperioasă de a putea raspunde, în condiţii adecvate, unor situaţii de urgenţă mai ales în ceea ce priveşte marele ars. S-a obţinut astfel remedierea unor mari lipsuri în această specialitate medicală, condiţiile obţinuite situându-se la standardere europene în domeniu.
Abordarea diagnostică şi terapeutică, completă şi complexă a pacientului de chirurgie plastică necesită dotari de excepţie la asigurarea cărora am contribuit, printre altele, cu:
– Consiliere si execuţie trasee fluide medicale (surse, magistrale, tablouri de reductoare):
o Trasee distribuţie gaze medicale executate şi marcate în conformitate cu normele europene;
o Terminale gaze medicale sub formă de: prize, plinte capăt pat cu iluminat şi prize electrice, braţe
tip pendant, consolă distribuţie gaze medicale şi curent electric în blocul operator şi în postoperator (Modul Tehnik – GMBH) ;
o Sistem de evacuare gaze anestezice (DZ Medicale – Italia );
o Elemente de reducere a presiunii şi de secţionare a traseului în conformitate cu cerinţele europene (DZ Medicale – Italia );
o Accesorii gaze medicale, oxigenatoare, debitmetre, regulatoare vacuum, maşti oxigenoterapie, bare eurorail etc. (DZ Medicale – Italia);
– Săli de operaţie:
o Compartimentări şi placări pereti cu materiale ce respectă normele europene pentru camere curate şi Săli de operatie;
o Structură modulară sală de operaţie (pereţi, tavane, uşi şi accesorii); o Pendante bloc operator;
o Lămpi scialitice;
o Terminale accesare PACS;
o Sisteme de încălzire pacient, cu monitorizare a parametrilor de funcţionare
– Săli pentru monitorizare postoperatorie:
o Console de distribuţie gaze medicale şi curent electric adaptate nevoilor specifice ale acestor
pacienţi;
o Lămpi de examinare;
o Sisteme de încălzire cu suprafaţă radiantă;
– Boxe izolare pentru marele ars:
o Compartimentări şi placări pereţi cu materiale ce respectă normele europene pentru camere
curate;
o Structură modulară sală de operaţie (pereţi, tavane, uşi şi accesorii);
o Pendante distributie curent electric si gaze medicale;
o Lămpi de examinare;
o Sisteme de inclazire pacient cu monitorizare a parametrilor de funcţionare ;
– Cada spalare marele ars:
o Consolă distribuţie fluide medicale şi gaze medicale cu bară de accesorii capabilă sa suporte o
gamă largă de dispozitive;
Cadă special executată pentru a satisface nevoile specifice ale pacientului cu arsuri grave
Sistem de producere şi distribuţie apa sterilă ;
Sectie sterilizare:
Realizarea unei secţii complete de sterilizare cu respectarea circuitelor de curăţenie ;
o o – o o
– Secţie spitalizare:
o Consolă de distribuţie fluide medicale , curent electric şi iluminat la pacient în conformitate cu cerinţele optime normate;
Furnizarea şi instalarea echipamentelor componente ale sectiei de sterilizare (spălator automat, mobilier inox specific, sterilizatoare cu abur, sterilizator temperatură joasa şi accesorii) ;
o Accesorii necesare unei bune utilizări a instalaţei de fluide medicale.